Tin Hoạt động

Cựu chiến binh Yên Bái gương mẫu tích cực xây dựng nông thôn

17/03/2017

Từ đầu năm đến nay, hội viên cựu chiến binh Yên Bái đã huy động được trên 52.000 ngày công tham gia tu sửa, bảo dưỡng 180 km đường giao thông nông thôn; 127 km kênh mương nội đồng, 6 chiếc cầu, cống nông thôn; 5 trạm y tế xã; 12 phòng học; 7 nhà văn hóa cộng đồng.

Người cựu chiến binh trên trận tuyến mới

Người cựu chiến binh trên trận tuyến mới

17/03/2017

Về xã Hát Lừu (Trạm Tấu, Yên Bái) hỏi ông Lò Văn Dương, ai cũng biết và cảm kích trước sự gương mẫu, đi đầu trong công việc mà ông được giao tại vùng đặc biệt khó khăn.

Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái: Nỗ lực bảo vệ rừng

17/03/2017

Những năm qua, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã bảo vệ 26.421ha rừng phòng hộ đặc dụng, nhận khoán 19.550ha đất rừng tự nhiên sản xuất để trồng cây lâm nghiệp. Tham gia vây bắt 15 vụ khai thác lâm sản trái phép và đốt phá rừng làm nương.

Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái làm kinh tế giỏi

17/03/2017

Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái hiện có 21 tổ chức cơ sở hội với trên 5.170 hội viên sinh hoạt ở 160 chi, phân hội.

Hội Cựu Chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”

17/03/2017

Những người lính Cụ Hồ trở về từ chiến tranh, mang trong mình bầu nhiệt huyết sục sôi và lý tưởng cách mạng cao đẹp, sẵn sàng hy sinh, đóng góp công sức cho sự phát triển đi lên của quê hương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h