Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Cựu chiến binh Yên Bái gương mẫu tích cực xây dựng nông thôn

17/03/2017 11:04:04 Xem cỡ chữ Google
Từ đầu năm đến nay, hội viên cựu chiến binh Yên Bái đã huy động được trên 52.000 ngày công tham gia tu sửa, bảo dưỡng 180 km đường giao thông nông thôn; 127 km kênh mương nội đồng, 6 chiếc cầu, cống nông thôn; 5 trạm y tế xã; 12 phòng học; 7 nhà văn hóa cộng đồng.

CCB huyện Văn Yên thăm mô hình phát triển cây ăn quả của gia đình hội viên Triệu Đình Khỏe ở thôn Khe Hỏa, xã Tân Hợp.

Những năm qua, đặc biệt là năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hội cựu chiến binh (CCB) các cấp, gần 34.200 hội viên CCB toàn tỉnh đã phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "CCB gương mẫu", tích cực lao động, sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương và Trung ương Hội phát động, Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và hội viên trong tỉnh học tập, quán triệt những vấn đề cơ bản, cốt lõi của văn kiện đại hội Đảng các cấp đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Tiếp đó là, tổ chức cho toàn thể cán bộ, hội viên ở 1.936 chi hội được học tập, quán triệt về Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp đạt kết quả tốt. Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với cơ quan chức năng huy động trên 4.800 lượt cán bộ, hội viên tham gia tuần tra, canh gác, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm trong dịp diễn ra Đại hội XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giữ vững ổn định chính trị địa bàn.

Qua đó, không những phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong cuộc bầu cử, mà còn góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kết thúc cuộc bầu cử, toàn Hội đã có 933 đồng chí được bầu vào cơ quan HĐND các cấp với số phiếu tín nhiệm rất cao. Trong đó, cấp tỉnh có 3 đồng chí, cấp huyện có 34 đồng chí và cấp xã có 896 đồng chí. Hội CCB tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội CCB trong tỉnh quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Tính đến ngày 15/11/2016, toàn Hội có 257/257 cơ sở hội và 33.128 cán bộ, hội viên đã xây dựng được kế hoạch phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 và cả giai đoạn 2016 - 2021, đạt 96,26%.

Trong năm 2016, Hội CCB tỉnh đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh"; tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2015 đã có hàng trăm tập thể và cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên khen tặng về những thành tích nổi bật trong học tập, làm theo lời Bác và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, phải kể đến những thành tích đạt được của các hội viên CCB các cấp trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho quê hương ở các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình...

Toàn tỉnh hiện có 72 doanh nghiệp nhỏ và vừa, gần 150 hợp tác xã và tổ hợp tác xã sản xuất, trên 1.100 trang trại, gia trại, gần 300 cơ sở sản xuất chế biến và trên 800 cơ sở kinh doanh tổng hợp do các hội viên CCB trực tiếp làm chủ. Những mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động nhàn rỗi ở cơ sở với mức thu nhập khá.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2011 - 2016.

Hiện nay, tổng dư nợ các nguồn vốn tín dụng chất lượng, tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội CCB quản lý gần 448 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho 4.549 hộ gia đình hội viên được vay phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Đời sống vật chất và tinh thần của các hội viên CCB tỉnh đã và đang ngày càng được nâng lên cả về chất và lượng, đã góp phần giúp các hội viên yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mà ra sức thi đua phấn đấu thực hiện tốt Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" để góp phần xây dựng nông thôn vùng cao Yên Bái ngày thêm khởi sắc.

Thông qua các phong trào thi đua, đặc biệt là Phong trào "CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu tham gia xây dựng nông thôn mới" đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia hưởng ứng rất tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên CCB từ vùng thấp tới vùng cao trong tỉnh.

Đặc biệt, hội viên CCB các xã có rừng còn nhận bảo vệ, chăm sóc khoanh nuôi 26.231 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và nhận khoán đất rừng sản xuất để trồng gần 20.000 ha cây công nghiệp.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn Hội đã huy động được trên 52.000 ngày công của hội viên CCB tham gia tu sửa, bảo dưỡng 180 km đường giao thông nông thôn; 127 km kênh mương nội đồng, 6 chiếc cầu, cống nông thôn; 5 trạm y tế xã; 12 phòng học; 7 nhà văn hóa cộng đồng.

Hội đã góp công, góp của hoàn thành 9 ngôi nhà đại đoàn kết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá 450 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo điều kiện quan trọng, góp phần tích cực vào Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao".

Đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đều đã xây dựng được quỹ hội và cho hội viên vay không lấy lãi với số tiền 10 tỷ 526 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội cùng ý chí không ngừng vươn lên, các CCB trong tỉnh đã tích cực phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng có hiệu quả hơn 81 ha cây ăn quả, hơn 10.000 ha cây công nghiệp, chăn nuôi hơn 540 con gia cầm, quản lý và sử dụng hiệu quả hơn 500 ha mặt nước chăn nuôi các loại thủy sản.

Trong 5 năm, tỷ lệ hộ CCB nghèo trong tỉnh đã giảm từ 15,49% năm 2011 xuống còn 5,93% năm 2015; số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi tăng từ 3.812 hộ năm 2011 lên 5.117 hộ năm 2015.

Toàn tỉnh hiện có 14.237 hộ CCB có kinh tế khá, giàu, bằng 43,47%. Số hộ CCB có thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm là 568 hộ; số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm là 369 hộ.

Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", toàn tỉnh đã có 29 tập thể và 40 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội CCB tỉnh cũng đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng 789 Kỷ niệm chương cho các hội viên CCB có nhiều thành tích trong các phong trào công tác Hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Hội CCB tỉnh đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, các CCB và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Động viên cán bộ, hộ viên, các CCB phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua; động viên cán bộ, hội viên, các CCB phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần tổ chức thành công đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; gắn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của trung ương và địa phương phát động.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h