Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

đang cập nhật

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h