Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

 Giới thiệu chung: Nội dung đang cập nhật ...

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h